На Вашето внимание ГЕЯ Комерс 12 ЕООД.
Фирмата е създадена през 1996 година.
Предмет на дейност: работно облекло, предпечатна реклама, знамена.