Работно облекло от трико:


Работно облекло от ватиран трикотажен плат:


Работно облекло от текстил: